EMC

Kvalificerade konsulttjänster inom företagsutveckling, företagsköp och sammanslagningar


Affärsutveckling och ledarskap


Executive Management Consulting har lång erfarenhet och förståelse för vilka utmaningar våra kunder står inför och kan med 35 års global erfarenhet leda ditt företag till ett värdeskapande för alla.
Mergers/Aquisitions


 

Företagssammanslagningar,  Företagsköp och Försäljningar - stöd och struktur för bolagsstrategi och bolagsbyggande.

Business strategy/development


 

Företagsbyggande och företagsutveckling – ett samspel mellan ägare, styrelse och ledning.

Business Management


 

Företagsledning – byggande av ledningsgrupper / team under bolagets olika utvecklingsskeden.

People ManagementStöd i rekrytering, utbildning och interimtjänster för att säkerställa kompetenskraven i bolagets olika utvecklingsfaser.

CFO-strategy


 

En ekonomichefs agenda för att bygga en affärsstödjande ekonomiavdelning i globala och lokala bolag.

CIO-strategy


 

En IS/IT-chefs agenda för att bygga en affärsstödjande flexibel IS/IT-plattform.

IR/Communications strategyStrategi och verktyg för att stödja kommunikation i företagets position på aktie- och kapitalmarknaden samt för  media och press.

MentorskapStödja ledarskapsutveckling genom coachning och mentorskap för att säkerställa personal och lednings-gruppers kompetens.

Våra referenskunder


Nedan företag representerar några av våra största kunder.

Vår portfölj består även av ett 20-tal mindre- och medelstora företag.

Linnégatan 77, 114 60 Stockholm  |  Tel +46 702 34 00 95  |  E-post per@emconsultingab.com  |  Org.nr 556833-2174  | Integritetspolicy


Copyright @ EMC AB 2018